Voor uw energie
06-11082676

Privacyverklaring

Duidelijkheid en digitale veiligheid zijn belangrijk voor de dienstverlening van RoZon Zonne-energie. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en uw persoonsgegevens. In deze Privacy statement brengen wij u daarvan op de hoogte.

 

Website: www.rzze.nl

Adres: RoZon Zonne-energie is gevestigd te Opheusden 4043 NT aan de Prunusstraat 47.

Te bereiken op 06-11082676 of per e-mail www@rzze.nl

 

Voor wie is deze Privacyverklaring bedoelt?

Alle personen van wie RoZon Zonne-energie Persoonsgegevens verwerkt, dit zijn:

 • Klanten en prospects van RoZon Zonne-energie
 • Alle personen die contact opnemen met RoZon Zonne-energie

 

Verzameling van persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende door u verstrekte Persoonsgegevens:

 • Contactgegevens en Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van onze diensten
 • Contactgegevens en Persoonsgegevens die zijn ingevuld op de Website of in formulieren die zich op de Website bevinden
 • Contactgegevens en Persoonsgegevens die zijn verkregen tijdens overige contactleggingen

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen via of gecreëerd door onze website en overige elektronische technologieën:

 • Uw IP-adres.

Wij verwerken de volgende Persoonsgegevens die zijn verkregen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens aanwezig op publiekelijk toegankelijke social media platforms en zakelijke websites
 • Persoonsgegevens aanwezig in zakelijke registers, zoals de Kamer van Koophandel

 

 

 

Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw Persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via rozon@rzze.nl , wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken. Ingeval uw verzoek niet binnen een redelijke termijn kan worden verwerkt, zullen we melden wat hiervoor de reden is.

 

Gebruik van Persoonsgegevens

RoZon Zonne-energie gebruikt uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om de bestelling af te ronden en te bezorgen. Bovendien zetten wij deze gegevens in om u achteraf te helpen bij het gebruik van het product of dienst of eventuele garantievragen.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het in standhouden van contact met u over de bij ons afgenomen of in de toekomst af te gaan nemen producten en/of diensten.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van informatieve digitale berichten over nieuwe producten en/of diensten. Met deze berichten houden wij u op de hoogte over uitbreiding en verbetering van onze diensten en producten.
 • Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor het inplannen van persoonlijke zakelijke afspraken met u.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het perfectioneren van onze producten en diensten, om die reden kunnen wij u vragen een feedbackformulier in te vullen, deelname hieraan is vrijwillig.
 • Wij kunnen in bepaalde gevallen foto’s van geplaatste projecten delen via Social Media. Voorafgaand aan een plaatsing zult u hierover op de hoogte worden gesteld en kunt u dit toestemmen of weigeren.
 • Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken nooit zomaar Persoonsgegevens, dit gebeurt te allen tijde op basis van één van de uitgewerkte rechtsgronden.

 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming.
 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een overeenkomst of op uw verzoek vóór sluiting van een definitieve overeenkomst. Een dergelijke overeenkomst wordt aangegaan wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten.
 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting.
 • Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Op basis van een gerechtvaardigd belang kunnen wij u onder meer uitnodigen.

 

Verwerkende partijen

Het kan voorkomen dat wij voor het uitvoeren van onze dienstverlening gebruik maken van dienstverleners (verwerkers) die in onze opdracht Persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten steevast een verwerkersovereenkomst met deze dienstverleners, deze overeenkomst voldoet aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij werken samen met partijen die ons helpen met bedrijfsvoering, zoals transporteurs, bank/verzekering en partijen die ons helpen met dataopslag. (IT-partijen)

 

Doorgifte aan derden

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens te delen met derden. Dit is uiteraard afhankelijk van de omstandigheden en in een dergelijk geval komen wij overeen dat deze partijen uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee wij uw gegevens hebben verkregen.

 • Uw Persoonsgegevens zullen met derden worden gedeeld indien wij hiertoe verplicht zijn op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling.
 • Uw Persoonsgegevens zullen nimmer gedeeld worden voor commerciële doeleinden van derden.

 

Bewaren van persoonsgegevens 

Uw Persoonsgegevens worden door ons bewaard als identificeerbaar gegeven, voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is. Bij het bewaren van uw Persoonsgegevens zullen wij ons maximaal inspannen om de gegevens juist en volledig te houden. Indien gegevens onjuist of achterhaald blijken, zullen ze worden gewist. Zoals eerder vermeld in deze Privacyverklaring is het daarnaast mogelijk om uw toestemming voor het bewaren van de Persoonsgegevens in te trekken. Indien u deze toestemming intrekt, zullen wij overgaan tot het verwijderen/vernietigen van al uw opgeslagen Persoonsgegevens.

 

Veilige gegevensoverdracht

Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen worden deugdelijk beveiligd. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen tegen gebruik, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Bovendien worden uw gegevens versleuteld en maakt RoZon Zonne-energie gebruik van erkende en veilige diensten en systemen.

 

 

 

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Aanpassing in de privacyverklaring zal op deze pagina bekend gemaakt worden en worden toegelicht. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u per mail op de hoogte brengen.

 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-10-2019.

Contact

Prunusstraat 47
4043 NT Opheusden

06-11082676
rozon@rzze.nl