Voor uw energie
06-11082676

Zakelijk

Zakelijke subsidie op zonnepanelen

Als ondernemer kunt u gebruik maken van subsidie op zonnepanelen. Welke subsidie er is en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen zetten wij hieronder voor u op een rij.

Energie Investeringsaftrek EIA

Wanneer u een systeem aanschaft met een vermogen boven de 25.000wp kunt u profiteren van de EIA. Een deel van de kosten kunt u aftrekken van de fiscale winst om zo minder inkomsten- of vennootschapsbelasting te hoeven betalen. De volgende kosten komen in aanmerking voor de EIA:

  • Aanschafkosten
  • Installatiekosten
  • Voortbrengingskosten
  • Kosten voor wijzigingen aan bestaande middelen
  • Kosten van advies over het middel

Voor bedrijven die een aansluiting hebben zwaarder dan 3x80A is de SDE subsidie op zonnepanelen beschikbaar.

Kleinschalige investeringsaftrek KIA (tekst is afkomstig van de belastingdienst)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300€ 0
€ 2.301 t/m € 57.32128% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150€ 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449€ 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449€ 0

Stimuleringsregeling Duurzame Energie SDE

Bedrijven met een aansluiting zwaarder van 3x80A komen in aanmerking voor deze subsidie. De SDE subsidie bestaat uit een voor- en een najaar ronde. Deze subsidie op zonnepanelen heeft een looptijd van 15 jaar en geeft een vergoeding op het opwekken van energie, ongeacht wat u hier verder mee doet.

Voor de SDE subsidie gelden een aantal voorwaarden. Hieronder staan de belangrijkste punten:

  • Realisatie termijn is anderhalf jaar
  • Uw bedrijf heeft een zakelijke aansluiting van minimaal 3x100 Ampère of hoger
  • Wanneer u de zonnepanelen niet op een dak plaatst vraag dan een omgevingsvergunning aan
  • Bent u geen eigenaar van het pand? Dan moet u een verklaring van de eigenaar meesturen met de subsidieaanvraag

Als u voldoet aan de voorwaarden bestaat de mogelijkheid dat u uw investering al binnen 3 jaar heeft terugverdiend.

RoZon Zonne-energie brengt u graag een bezoek om alles over de subsidie in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

Disclaimer

RoZon Zonne-energie streeft naar correcte en actuele informatie op de website.
Echter kan RoZon niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop het wordt gelezen,
of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.